English

Om DIHRS

Foredrag

Artikler

Profil

Bog

Links

 

 

 

 

  

Danish Indian History & Research Society
Ved Tine Elisabeth Larsen

Dansk – Indisk Historie- & Forskningsselskab

Den 8. maj 2000 etablerede jeg Dansk – Indisk Historie- & Forskningsselskab med det formål at fremme forskningen og interessen for dansk indisk historie og forbindelser og samtidig at arbejde på at udgive litteratur, der kan oplyse om dansk indisk historie og forbindelse gennem tiderne.

Den dansk indiske forbindelse går flere hundrede år tilbage og begyndte i 1620, da kongen af Tanjore, Raghunatha Nayak i Tamil Nadu sammen med den danske kong Christian IV underskrev en traktat, der gav danskerne lov til at etablere en handelsstation i byen Tarangambadi (Tranquebar) på Indiens sydøstkyst. Handelsstationen fungerede frem til 1845, hvor Danmark solgte Tranquebar til Englænderne.

I 1755 blev Dannebrog hejst i byen Serampore nord for Calcutta og i 90 år var Serampore en dansk handelsstation. Det første universitet i Asien blev grundlagt her under kong Frederik VI, ligesom Indiens første botaniske have blev grundlagt af den danske læge og botaniker, Nathaniel Wallice. Den botaniske have med over 6000 planter, indsamlet over hele Indien, betragtes stadig som særdeles værdifuld og danner endvidere grundlag for uddannelse af nutidige botanikere. Wallice etablerede også ”Det indiske museum” i Calcutta, der regnes for et af de mest betydningsfulde i Indien. I 1845 blev handelsstationen ligesom Tranquebar solgt til englænderne.

Udover at være en handelsstation blev Tranquebar også stedet, hvor den lutherske verdensmission tog sin begyndelse. I året 1706 ankom missionærerne Bartholemæus Ziegenbalg og Heinrich Plüttschau til Trankebar.

Fra 1863 etablerede Det Danske Missions Selskab sig i Indien. Et par år senere ankom missionær H.P. Børresen med sin familie til Calcutta, og sammen med nordmanden L.O. Skrefsrud grundlagde de Santhalmissionen. I 1873 ankom den grundtvigske missionær Edvard Løventhal til Vellore i Sydindien og i 1921, grundlagde hans efterfølger, skolelærer Anne Marie Petersen, Porto Novo Missionen.

I 1960érne blev det dansk indiske bistandsarbejde indledt, og i dag har mange danske foreninger, organisationer og erhvervsvirksomheder deres arbejdsområde i Indien. Deriblandt foreningen Dansk - Indisk Børnehjælp.

Dansk – Indisk Historie- & Forskningsselskab arbejder med emner inden for disse områder både i Danmark og i Indien. I Indien har der i de seneste år været en stigende interesse for Grundtvig og om hvordan hans ideer om blandt andet folkelighed og oplysning kan overføres til en indisk sammenhæng. Der er forskellige bøger undervejs vedr. dette emne blandt andet en Ph.D afhandling af Daniel Jayakumar, rektor ved Danish Mission Higher Secondary School i Nellikuppam i Tamil Nadu. Endvidere skrev Dr. Daniel Jeyaraj fra det teologiske college i Madras for år tilbage sin doktordisputats om Tranquebarmissionen.

Hvis du vil vide noget om den grundtvigske missionsvirksomhed i Indien kan du læse mine bøger om missionær Anne Marie Petersen. Hun levede sammenlagt fyrre år i Indien i tæt kontakt med Gandhi og nationalbevægelsen og etablerede en skole baseret på Grundtvigs og Gandhis skoleprincipper. Du kan også bestille et foredrag.

Se mere om mine bøger her

Indholdet af www.dihrs.dk er beskyttet af copyright.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Dansk – Indisk Historie- & Forskningsselskab  v/ Tine Elisabeth Larsen

Copyright ©